Menu
Åldersgräns casino

Åldersgräns casino

Sverige har en hårt kontrollerad spelmarknad där staten länge haft monopol både på spel och på kasinon. Åldersgränser för olika typer av spel har varierat och genomgått flera stadier. Den senaste lagändringen genomfördes i början på 2017, och nu är det fastslaget att det är minst 18-årsgräns för att ta del att all form av lotteri- och spelverksamhet där man har chans att vinna pengar. Tidigare lagar tillät att även minderåriga kunde köpa olika lotter, och innan 2006 kunde vilket barn som helst spela på 14 av de 22 spel som Svenska spel då erbjöd. Idag när onlinemarknaden är bredare än någonsin gäller det därför för staten och lagarna att hårdare kunna kontrollera spelverksamheten online. För att få bedriva spel- eller lotteriverksamhet offentligt i Sverige krävs Lotteriinspektionens godkännande.

Hugo Andersson
Skrivet av Hugo Andersson - Updated 2024-03-12 - Lästid: 5 minuter.

Den lagstadgade åldersgränsen

Innan onlinemarknaden för kasino och vadslagning slog igenom på allvar under 2010-talet fanns inga genomgående åldersgränser på spel för pengar. Fram till 2006 kunde barn och ungdomar helt obekymrat lägga sina pengar på Stryktipset, Keno och Lotto. 18-årsgränsen gällde bara för vissa spel, bland annat Oddset. Först under 2006 accepterade Svenska spel en generell 18-årsgräns på alla sina spel om pengar, undantaget lotter. Enligt lag blev det längre inte tillåtet att placera spel, hämta ut vinster, eller köpa spel till minderåriga. Svenska spel hade länge och har fortfarande ett visst mandat inom svensk spelkultur, eftersom det är statens egna spelbolag, och med rötter tillbaks till 1800-talet. Nyare svenska spelbolag får konkurrera med Svenska spel, men åldersgränserna är numera lagstadgade.

Efter 2006 har ytterligare tillägg och förändringar gjorts i lotteri- och kasinolagen samt lagen om anordnande av visst automatspel. 2010 lade man till 18-årsgränsen även för lotter och i år kom den senaste lagändringen som inkluderar att spelbolagen måste ta hänsyn till sociala omständigheter och hälsomässiga skydd. Detta innebär bland annat att spelbolagen idag måste ha information på sina produkter och hemsidor om var du kan få hjälp med eventuella spelberoenden. Som spelbolag ska man vara medveten om riskerna verksamheten för med sig. Den nya lagen reglerar också marknadsföringen av spel och lotterier, som inte får vara riktad mot ungdomar eller barn under 18 år. Svenska spel äger också de fyra fysiska kasinona i Sverige, Casino Cosmopol. Deras verksamhet har 20-årsgräns och har haft det sedan de slog upp portarna under 2000. Problemet med de svenska spellagarna är att de för tillfället bara kan implementeras på svenska spelbolag. Många nätcasinon och spelbolag med verksamheten online besitter en licens från ett annat land, vilket gör att svenska skatteregler och lagar inte behöver efterföljas av dessa bolag. Den kontrollerande myndigheten Lotteriinspektionen kan inte kontrollera att utländska spelbolag bjuder på rent spel, eller att åldersgränserna efterföljs. Ofta finns dock dessa regler även i landet där de är licenserade och därför är det generellt 18 år som gäller även vid internationell spelverksamhet.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den tillsynsmyndighet som har till uppgift att följa upp hur spelverksamheten i Sverige anpassar sig till reglerna. Det är också de som tar emot ansökningar och godkänner nya spelaktörer på marknaden samt gör slumpmässiga kontroller för att se att reglerna efterföljs. De fungerar både som rådgivare åt regeringen i spelrelaterade frågor, och som en operativ avdelning som implementerar och följer upp lagarna. Lotteriinspektionen gav nyligen ett nytt förslag gällande licensering och reglering av utländska spelbolag på den svenska marknaden online. I det nya förslaget ska man kunna söka en licens för att etablera sig bland svenska kunder, och för att få denna licens behöver man uppfylla samma krav som de svenska spelbolagen gör. Det ska inte gå att falla emellan regelverket även om man opererar från en annan geografisk punkt. EU har inget gemensamt regelverk för spelbolagens verksamhet utan varje land kan föra sin egen spelpolitik. När allt mer av verksamheten har flyttat över till internet behöver man därför en konsensus kring hur man hanterar den ständigt växande marknaden på bästa sätt för att människor ska kunna ta del av den utan att utsättas för risker att bli beroende. Lotteriinspektionen är en viktig nyckel för att överse just denna balans.

Vad är åldersgränsen bra för?

Skälen till att vi har åldersgräns på spel om pengar i Sverige är helt logiska. Skulle ett barn eller en ungdom hamna i skulder redan i unga år kan det ta hela livet att reparera, samtidigt som man sätter målsägande eller föräldrar i knipa. Ungdomar saknar också vissa mentala förutsättningar att hantera och sätta stopp för något de tycker är roligt, även om spelet i detta fall skulle ha negativa resultat. Även om man redan i tidig ålder är duktig på att spela poker gör det inget om man väntar några år med att försöka tjäna pengar på det. När man blivit lite äldre hanterar man både med- och motgångar på ett mer pragmatiskt och moget sätt.